Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση

26ης Οκτωβρίου 35, 54627, Θεσσαλονίκη

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή: 09 - 17:00
Για την αποφυγή καθυστερήσεων παρακαλόυμε επικοινωνήστε μαζί μας.